• 0 Items - 0,00
    • No products in the cart.
Paglia, Paolo

Variazioni sul tema dell’orologio di Praga

Per Pianoforte

14,00

Organico:
SDP 041
9790215817654
23x32
12
Armelin Musica
Note sulla pubblicazione: Durante un viaggio a Praga ho avuto modo di assistere al. cambio delle ore dell’orologio astronomico (Orloj) famoso in tutto il mondo unitamente all’ascolto di una melodia semplice, ripetuta dal giovane trombettista, che si librava per l’aere dalla alta torre campanaria; il tutto seguito da un sempre divertito e entusiastico pubblico L’avvenimento testè descritto è riscontrabile anche su un filmato presente su Youtube editando “Prague Old Town Hall Trumpet Player” Il semplice tema di 16 battute di stile decisamente classicheggiante, ma soprattutto l’insistenza dei miei ex allievi ora colleghi musicisti presenti, mi hanno quindi spinto a comporre questo breve brano per pianoforte, sotto forma di tema, variazioni e finalino per successivamente rinverdire i nostri concerti in terra ceca. Ho desiderato manipolare il materiale ossequiando l’epoca “Classica” che proprio a Praga conobbe un momento di importante consolidamento artistico., anche se non ho disdegnato , ogni tanto l’uso di concatenazioni , accordi o “Arditezze” particolari quasi fossero le ottime spezie usate nelle cucine della Repubblica Ceca. L’immagine di copertina è stata appositamente dipinta con la tecnica dell’ acquarello dall’ amico e Maestro Dino Pasquero che proprio a Praga, presso L’Istituto Italiano di Cultura,( Ministero degli esteri) ha allestito una splendida ed apprezzatissima mostra di pittura Questo lavoro è composto in ricordo di giorni all’insegna della amicizia, della solidarietà e delle cultura, quella Italiana (Vernissage e Concerto) apprezzatissima, chiaramente non solo da noi partecipanti, ma da tutti coloro i quali sono entrati in empatia con il nostro modo di…concepire arte. Una bella unione di popoli (Italiano e Ceco) e di cuori che non temevano il confronto delle diversità ma che ,per contro proprio da esse hanno trovato il viatico ed un trampolino per una durevole amicizia Počas cesty do Prahy jsem měl příležitost být přítomným při střídání se hodin-času-na pražském orloji proslaveným v celém světe.Tento akt byl spojen s posluchem jednoduché melodie opakované mladým trubačem,která se vznášela ovzduším z vysoké zvonové věže. Tohle vše bylo sledovaný entusiasmatickým davem lidí .Udalost svědkem popsaná je zhodná s krátkým filmem dostupním na Youtube publikovaná pod názvěm “Praque old town hall trumpet player” Jednoduchej motiv 16 taktů rozhodně v klasickím stylu ale především nalíhání mích bývalých žáků a těd mích kolegů hudebníků.mně tak podnítilo složit tenhle krátký hudební kousek pro klavír,ve formě motivů,variací a tak nasledovně spěstřit naši koncerti v české zemi. Snažil jsem se opatrně manipulovat s materiálem respektujíc období klasicismu,které právě v Praze zažilo důležitý moment uměleckí konsolidace,a já sám jsem nepohrdl někdy použít spojění, souzvůku nebo pikantních detailů; skoro takových jakými jsou výborní kořeniny používány v kuchyních České Republiky. Vytvoření zobrazení na obálce bylo vepřěd ūmyslne přisouzení příteli a mistrovi Dino Pasquero a jeho akvarelu,kterí právě v Praze v přístorech Italského Kulturního Institutu-(Ministerstvo Zahraničných Věcí)-uspořádal velmi ocenenou výstavu svých obrazů. Tohle malí dílko se zrodilo při spomínce na dny přežitý ve znamění přítelství,solidarity a kultury:ze strany italské-vernisáž a koncert-oceneno všemi kteří vstoupili s empatií do naši…představy o umění.